Joseph SIMPSON

[NI0170]

BET. 1850 - 1870 - ____

Family 1 : WifeofJoseph Simpson ???
  1.  Lilian SIMPSON
  2.  Raymond SIMPSON
  3.  Bert SIMPSON
  4.  Celestie SIMPSON
  5.  Christine SIMPSON
  6.  2otherchildren SIMPSON
  7. +Eugene SIMPSON

INDEX

[NI0170]

HOME


11/16/2001 07:53:13 PM Pacific Standard Time.